Βαρελτζίδου Μαρία

Ποια παιδιά πρέπει να μπαίνουν στο Άγιο Βήμα κατά τον σαραντισμό; τα Άρρενα μόνον η και τα Θήλεα;

Τα βρέφη που προέρχονται από γονείς χριστιανούς επιβάλλεται να μπαίνουν στο ναό. Γι' αυτό φυσικά ο ιερεύς και τα εισάγει στα Άγια των Άγιων. Τα εισάγει ως "Άγια", αφού προέρχονται από τους Άγιους της Εκκλησίας -Άγιοι ονομάζονται όλα τα μέλη της Εκκλησίας- και ως "δώρα" των χριστιανών γονέων. Ο Απόστολος Παύλος τα παιδιά δεν τα θεωρεί ακάθαρτα, αλλά άγια1. Η απάντηση στο ερώτημα δεν είναι εν πρώτοις εύκολη στην απάντηση της. Η σημερινή τάξη όπως τονίσαμε προηγουμένως θέλει τα μεν άρρενα βρέφη να εισάγονται στα Άγια των Αγίων, τα δε θήλεα μέχρι των πυλών της Ωραίας Πύλης. Για να απαντήσουμε όμως στο παραπάνω ερώτημα πρέπει να ανατρέξουμε στη Λειτουργική μας Παράδοση και ιδίως στη χειρόγραφη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν κατά την ακολουθία τού Σαραντισμού των νηπίων φαίνεται ότι εισήρχονταν, στα άγια των αγίων όλα τα νήπια αδιακρίτως φύλου. Τα χειρόγραφα δεν κάνουν διακρίσεις στο φύλο του νηπίου. Άλλωστε σε καμμιά ακολουθία ακόμα και σ' αυτό το μυστήριο του βαπτίσματος δεν γίνεται διάκριση μεταξύ φύλου των παιδιών.

Aντιλαμβανόμαστε ότι η είσοδος στα Άγια των Αγίων έχει να κάνει με την προσφορά του νηπίου στο Θεό Δημιουργό. Για το Θεό, τονίζει ο Απόστολος Παύλος δεν υπάρχει καμμιά διάκριση φύλων "ουκ ένι άρσεν και θήλυ" γιατί "εις εστέ εν Χριστώ Ιησού"3. Πάντως εμείς οι χριστιανοί ως πιστά μέλη της Εκκλησίας ακολουθούμε την τάξη που παγιώθηκε στα νεώτερα λειτουργικά βιβλία της, χωρίς να επιφέρουμε μόνοι μας τις λειτουργικές αλλαγές, αλλά αποδεχόμενοι, ως τέκνα πνευματικά, με ταπείνωση και προσευχή τις αποφάσεις της Εκκλησίας μας