Γάμος στην Τζιά

Με την παραμικρή λεπτομέρεια που επιμεληθήκαμε για τον στολισμό ,ξεπεράσαμε τις προσδοκίες όλων.