Όροι χρήσης

Προοίμιο

Ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων/ υπηρεσιών του paulandkitika.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του paulandkitika.gr (πλην πνευματικών δικαιωμάτων και κατατεθειμένων σημάτων τρίτων) αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία του κατόχου της ιστοσελίδας και διατίθενται στους επισκέπτες / χρήστες του κόμβου αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων.

 

Εμπορικά Σήματα - Φωτογραφίες

Όλα τα σήματα, λογότυπα, φωτογραφίες και οι εκάστοτε απεικονίσεις που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν κατά κυριότητα του paulandkitika.gr. Η χρήση οποιουδήποτε σήματος ή φωτογραφίας που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς ειδική εξουσιοδότηση είναι αυστηρώς απαγορευμένη.

 

Υπηρεσίες Περιεχομένου 

Το paulandkitika.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες περιεχόμενο, κυρίως ασφαλιστικών θεμάτων αλλά και άλλα ποίκιλλα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Το περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη. Ο επισκέπτης/χρήστης αξιολογεί το περιεχόμενο αυτό και δρα αυτοβούλως αποκλειόμενης οποιαδήποτε ευθύνης του paulandkitika.gr.

Το paulandkitika.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του. Εντούτοις, δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη κατά την επίσκεψή του στο paulandkitika.gr, από οποιοδήποτε αιτία και ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου ή μη διαθεσιμότητας.

 

Περιορισμός Ευθύνης - Διαθεσιμότητα

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το paulandkitika.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του paulandkitika.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

 

To paulandkitika.gr δεν εγγυάται και συνεπώς δεν ευθύνεται για την αδιάκοπη διαθεσιμότητά του, για την άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών του ή του περιεχομένου του, ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για το paulandkitika.gr, είτε για κάποιο άλλο site/server δια του οποίου λαμβάνει το περιεχόμενό του.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο paulandkitika.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. 

 

Προσωπικά δεδομένα δίδονται από τους επισκέπτες/ χρήστες μόνο κατά την χρήση υπηρεσιών μελών και κατά την εγγραφή των χρηστών στο newsletter του δικτυακού τόπου. Στις περιπτώσεις αυτές, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του.

 

Υπηρεσία Ανάρτησης Περιεχομένου

Το paulandkitika.gr επιτρέπει στους εγγεγραμμένους χρήστες να αναρτούν περιεχόμενο και τις απόψεις τους. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές δεν υιοθετούνται σε καμία περίπτωση από το paulandkitika.gr και εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται και να διαχειρίζεται την πληροφορία που επιθυμεί να αναρτήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς και διεθνής νόμους, καθώς τους κανόνες που συμφωνούν με την δεοντολογία του Διαδικτύου (Netiquette). Σε αντίθετη περίπτωση, το paulandkitika.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία και άλλες υπηρεσίες.

 

'Δεσμοί' (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους

Το paulandkitika.gr δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Το paulandkitika.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία

Οι όροι χρήσης διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων αυτών, αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

 

To paulandkitika.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σημαντικές σελίδες

Επικοινωνία

Βαρελτζίδου Μαρία

Διεύθυνση: Νικολάου Τσίγκου 9, Αχαρναί

Τηλέφωνα: 6936809317

Συνάντηση μόνο κατόπιν ραντεβού

ever after